สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 129
25 กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา ศูนย์กัลยาณมิตรยะลา ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 129 ปีที่ 13

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128
8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พงศ.2560 วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 127
26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 126
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 125
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 124
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 124

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 123
27 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 123

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 121
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 121

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 120
14 มีนาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 120 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมทั้งมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 85 ปีที่ 9

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 119
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 119 และ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 445 กองทุน ครั้งที่ 84 ปีที่ 9 รวมมอบทุนไปแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118
4 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 118 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดสงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 117
27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 117 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดปัตตานี

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 116
21 กันยายน พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 116 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดสงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 114
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 114 ณ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113
22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 113 ณ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

read more
วัดพระธรรมกาย จัดถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 112
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 112 ณ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 108
3 มกราคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 108 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more
สังฆทาน 323 วัด ปีที่ 10 ครั้งที่ 107
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 10 ครั้งที่ 107 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 106
26 กันยายน พ.ศ. 2557

พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 70 จำนวนกว่า 50 กองทุน (ที่ผ่านมา มอบทุนไปแล้ว 30,000 กว่ากองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท)

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อช่วยเหลือและบำรุงขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มาจนถึงปัจจุบัน

read more