พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 139 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 139

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 139

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมด้วยกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 104 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป โดย พระครูประกิจศาสนการ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 104 จำนวน 165 กองทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด โดย พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภูมิศักดิ์ ชูเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โอกาสนี้ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร - ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่ง ความว่า “...ปัจจุบัน พระไม่สามารถบิณฑบาตได้ อยู่กันวัดละรูปสองรูปเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาของเราเอาไว้ ถ้าหากพวกเราทั้งหลายพากันหนีหมด พระพุทธศาสนาของเราก็จะถอยร่นไป ขอบคุณหลวงพ่อ หลวงพี่ พระคุณเจ้าทุกๆรูป ที่ทนสู้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยมากนัก วันนี้ที่เรามารวมกันเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญ ร่วมแรงร่วมใจสร้างความดีสืบต่อไป”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ เนื่องจากความไม่สงบ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 14 ครั้งที่ 139 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 400 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 11 ครั้งที่ 104 จำนวน 165 กองทุนรวม 11 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้