พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 165 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 165

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 165

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยะลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 19 ครั้งที่ 165 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 130 จำนวน 315 กองทุน ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM, FACEBOOK LIVE และ YouTube มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 130 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 165 โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม เป็นประธานสงฆ์ พระครูวรพุทธาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) มาร่วมพิธีกรรม โดยมี พลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก กล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก
โอกาสนี้ คุณจุฑามาศณัฐวดี ทิพย์กองลาส ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ตัวแทนครูผู้หยัดสู้ในพื้นที่ กล่าวว่า “รู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี ดิฉันขอให้คำมั่นว่าจะเป็นครูที่ดี จะอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้ดีที่สุด ดังที่หลวงพ่อธัมมชโยได้ห่วงใย และใส่ใจครูมาโดยตลอด ครูจะไม่หนีไปไหน จะคอยอยู่ดูเด็กๆ ให้เป็นคนดีไปจนหมดวาระเกษียณอายุราชการ”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 19 ครั้งที่ 165 และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 16 ปี มอบแล้ว 39,641 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 393 ล้านบาท

หมายเหตุ พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 164 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 129 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2566 (วันสมาธิโลก) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 

บทความอื่นๆในหมวดนี้