พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 163 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 163

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 163

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 19 ครั้งที่ 163 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 128 จำนวน 180 กองทุน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM, FACEBOOK LIVE และ YouTube มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 128 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 163 โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานสงฆ์ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกกล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ต่อด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ ทั้งยังได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับ ส.ต.ต.พิจักษณ์ บัวแก้ว ผบ.หมู่ นปพ.สภ.นาประดู่ จังหวัดปัตตานี ที่ได้พลีชีพจากเหตุคนร้ายบุกยิงป้อมทางกั้นรถไฟ เหตุเกิดเมื่อ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ พระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค 18 กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ ความว่า... พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คำว่าหนึ่งเดียวคือเป็นแนวเดียวกัน พร้อมที่จะฟังและปฏิบัติตามผู้นำ เมื่อผู้นำเป็นผู้มีระบบ ผู้ทำตามก็มีระบบมีระเบียบตาม เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธ เราปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์เป็นผู้นำที่ดี เราย่อมได้ดี ทางศาสนาเราสอนเรื่องรากฐานของการทำความดีด้วยทาน ศีล ภาวนาเชื่อเรื่องการทำบุญการอุทิศบุญแก่ผู้วายชนม์ พระพุทธองค์ทรงสอนทำความดีอย่างนี้

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 19 ครั้งที่ 163 และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 16 ปี มอบแล้ว 39,641 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 389 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้