พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 132 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 132

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 132

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 132 ปีที่ 14

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 132 ปีที่ 14, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 97 ปีที่ 11 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้า เวลาประมาณ 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตร โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปิยวรคุณ เจ้าคณะอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มาเป็นประธานสงฆ์ และ นายบรรพต จันทร์ขาว ผู้ใหญ่บ้านโคกงู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำนวน 644 ทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธารา มาเป็นประธานสงฆ์ และ นายประยูร พุทธชาด นายอำเภอตากใบ มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้สาธุชนผู้มาร่วมงานยังได้ร่วมกันถวายปัจจัย 4 และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วย

พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ กล่าวว่า “...พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ทำให้เกิดการประชุมร่วมกันของคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถ้าไม่มีพิธีถวายสังฆทาน 323 วัดนี้ การมาประชุมร่วมกันของคณะสงฆ์จำนวนมากจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความอบอุ่น เกิดความปีติขึ้นในวงการคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังเกิดกำลังใจที่จะยืนหยัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเห็นถึงน้ำใจของพุทธศาสนิกชนในภาคต่างๆ ที่ได้ร่วมส่งแรงใจมายังคณะสงฆ์ มายังคณะครู และองค์กรภาครัฐต่างๆ ทั้งทหารและอาสาในชุมชนที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้แด่คณะสงฆ์ ยังความปลื้มปีติใจและความอบอุ่นใจให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างมาก…”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบัน ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ครั้งที่ 132 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 400 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ครั้งที่ 97 โดยมอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้