พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 129 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 129

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 129

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา ศูนย์กัลยาณมิตรยะลา ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 129 ปีที่ 13 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 94 ปีที่ 10 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พิธีกรรมเริ่มด้วย พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 109 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 94 ปีที่ 10 จำนวน 55 ทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 129 ปีที่ 13 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชมงคลวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระราชมงคลวุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียถา ความว่า กิจกรรมนี้เป็นการทำบุญสร้างสรรค์สามัคคี ทำให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ ทั้งนี้เรียกได้ว่ากุศลสามัคคีของบรรดาพี่น้องทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดพระธรรมกายที่นำหมู่คณะมาช่วยเหลือ เอื้ออาทร สนับสนุน บวรพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง เป็นที่น่าอนุโมทนา

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 129 ปีที่ 13 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 250 ล้านบาท และจัดต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มองเป็นครั้งที่ 94 ปีที่ 10 จำนวน 55 กองทุน รวม 10 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้