พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 130 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 130

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 130

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 130, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 95 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 101 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธารารักษ์ ภู่วิริยะพันธ์ หัวหน้างานศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จากนั้น เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 95 จำนวน 69 ทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 130 โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ พตอ.พัฒนพงษ์ ทองด้วง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า... เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ ที่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นรั้วของศาสนา เป็นเนื้อนาบุญของพุทธบริษัท ตลอดบรรดาญาติโยม ซึ่งเป็นตัวแทนที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้อย่างมั่นคง มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสบายใจว่า ถ้าเรายังรวมตัวกันได้อยู่อย่างนี้ ต่อไปข้างหน้าพุทธศาสนาของเรานั้นก็จะไม่ไปไหน ไม่สูญหายจากประเทศไทยไปแน่นอน

สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบัน จัดเป็นครั้งที่ 130 ปีที่ 13 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 250 ล้านบาท และยังคงจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 95 จำนวน 69 กองทุน รวม 10 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้