พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 131 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 131

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 131

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน ครั้งที่ 131 แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 131, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 96 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาคเช้า เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูนวการโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ และนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในภาคสาย เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 96 จำนวน 369 กองทุน ต่อด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 13 ครั้งที่ 131 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูนวการโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ และนายพงศ์เทพ ไข่มุกดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระครูวรปัญญาปยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ เจ้าคณะอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า... การถวายมหาสังฆทานครั้งนี้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายก็ได้รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริงของชีวิตเรานั้น มีสัจธรรมอยู่ 2 ประการ คือ สมมติสัจจะ ได้แก่ความจริงที่ได้เราได้สมมุติกันขึ้น ว่าเราเป็นนั่น ว่าเราเป็นนี่ เราได้นั่น เราได้นี่ และ 2 คือ ปรมัตถสัจจะ ได้แก่ความจริงของชีวิต ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยไม่มีใครไปมอบหมายให้ ในลักษณะของความเป็นจริงแล้ว คนที่เป็นบัณฑิตย่อมจะมีสติ รู้ว่าเราทำอะไรดีหรือชั่ว และสัมปชัญญะรู้ตัวดีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น ถ้ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งาม ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำกันต่อไป อย่าไปละ อย่าไปเลิก อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจ แม้บ้างครั้งสิ่งที่เราประสบอาจจะพบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เป็นต้น...

สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 131 และจะจัดต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 250 ล้านบาท ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จัดเป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 96 รวมกองทุนที่มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน คิดเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้