สาธุชนพร้อมใจกันต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สาธุชนพร้อมใจกันต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา

สาธุชนพร้อมใจกันต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา

เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา จำนวน 1,131 รูป ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 โดยในวันนี้เป็นวันสิ้นสุดของโครงการ ซึ่งคณะพุทธบุตรธรรมยาตราได้เดินเข้าสู่วัดพระธรรมกาย สิ้นสุดที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) พระผู้ปราบมาร ท่ามกลางเหล่าสาธุชนที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาอย่างเนืองแน่นจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ด้วยการโปรยกลีบดาวรวย (ดอกดาวเรือง) พร้อมเปล่งเสียงสาธุการตลอดเส้นทางที่พุทธบุตรธรรมยาตราก้าวผ่าน โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้เดินนำคณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ยังความปลาบปลื้มให้กับคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนจัด แต่ทุกท่านที่มาต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ยังคงมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและปีตีในบุญ กิจกรรมบุญในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งยังเป็นการปลุกกระแสศีลธรรม โดยเฉพาะแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต

โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 จัดโดยคณะสงฆ์ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย, องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2559 รวมระยะเวลา 30 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ และสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่ดีงาม

ส่วนในภาคค่ำ เป็นพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพิธีจุดประทีปฯ พร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตและจุดโคมประทีปเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้น คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจุดประทีปต่อกันเป็นสาย สร้างความสว่างไสวไปทั่วลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ แลดูงดงามยิ่ง นอกจากนี้ ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา), บทธัมมจักกัปปวัตตนสุตร, สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และแผ่เมตตา ปิดท้ายด้วยการจุดพลุสว่างไสวไปทั่วท้องฟ้าเหนือมหาธรรมกายเจดีย์

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้