พิธีจุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีจุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น

พิธีจุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น

คณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ จำนวน 1,131 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ เข้าร่วมพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร กิจกรรมบุญให้โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี ได้ให้โอวาท ความว่า “ในที่นี้ไม่มีใครเกิดทันพระพุทธเจ้า แต่เราก็รู้จักท่าน รู้จักคำสอนของท่าน เพราะพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อคนรุ่นหลังได้รู้จักพระพุทธเจ้า ต่อมา พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก็ได้ทำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้า โดยการสอนให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในตัวเรา จากนั้น พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ก็นำพาเราไปรู้จักพระพุทธเจ้า โดยการนำพาพวกเราปฏิบัติธรรมตามที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สอนไว้ จนมีผู้รู้จักพระพุทธเจ้ากันอย่างมากมาย ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ เราก็จะไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รู้จักความสุข ความสำเร็จ ในชีวิต นี่คือพระคุณของมหาปูชนียาจารย์ของพวกเรา ฉะนั้น ให้พวกเราระลึกถึงพระคุณของท่าน และตอบแทนพระคุณของท่าน ด้วยการเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี ทำดี เป็นคนดี เพื่อแสดงความกตัญญู และนำวิธีที่จะเป็นคนดีไปสอนผู้อื่นให้ได้ดีตามเรา เพื่อแสดงความกตเวที ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็จะได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์อย่างแท้จริง”

จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการน้อมใจกล่าวคำถวายประทีป และร่วมกันจุดประทีปยังความสว่างไสวครอบคลุมทั่วบริเวณพิธีกรรม ซึ่งประทีปที่จุดขึ้นมีความสว่างไสว สร้างประกายบนผืนแผ่นดินอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ให้ประดับไปด้วยแสงประทีปโคมลานอย่างงดงามยิ่ง ทั้งนี้ ยังได้มีการสวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา), บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร, บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี และกล่าวคำอธิษฐานจิต, แผ่เมตตา ปิดท้ายด้วยการจุดพลุสว่างเพื่อเฉลิมฉลองอีกด้วย

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) กล่าวคือ เป็นสถานที่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้