พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกับสาธุชนพัฒนาวัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกับสาธุชนพัฒนาวัด

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกับสาธุชนพัฒนาวัด

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559 คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 ณ วัดบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ทำกิจวัตรกิจกรรมประจำวัน ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม และออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในชุมชน ความสงบเสงี่ยมสง่างามของเหล่าพุทธบุตรธรรมยาตราฯ สร้างศรัทธาชาวบ้านให้สนใจมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยในวันนี้ พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ได้ออกบิณฑบาตเป็น 4 สาย เมื่อชาวบ้านทราบว่าจะมีพระมาบิณฑบาต ก็ได้เตรียมอาหารแห้งมารอใส่บาตรหน้าบ้านด้วยความปลื้มปีติในบุญ ชาวบ้านส่วนใหญ่กล่าวในทำนองเดียวกันว่า อยากจะให้พระเดินมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวัน เห็นแล้วปลื้มมากๆ ทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง จากนั้น พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกับสาธุชนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ พัฒนาวัดบ่อทอง บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติในบุญ

ในวันเดียวกันที่วัดตรีพาราสีมาเขต อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ กว่า 70 รูป และสาธุชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยมีพระธีรพงษ์ ธีรวํโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งให้โอวาทและนำอธิษฐานจิต ก่อนที่จะร่วมกันพัฒนาวัด ปัดกวาดเสนาสนะให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดอุโบสถ ศาลา และห้องน้ำ เพื่อเป็นศาสนสถานรองรับพุทธบริษัท 4 ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรม

นายธนพัฒน์ พึ่งพินเจริญคุณ ผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมกันพัฒนาวัดในครั้งนี้ ได้เล่าว่า ในปีนี้มีชาวบ้านเตรียมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตราฯ อย่างใจจดใจจ่อ เตรียมตัวซื้อของมาถวายพระ และเมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนาวัด จึงได้เชิญชวนชาวบ้านให้มาร่วมกิจกรรมร่วมกับพุทธบุตรธรรมยาตราฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการให้ความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่าชาวพุทธในชุมชนมีพลังในการทำความดีอย่างเต็มเปี่ยม และเป็นการตอกย้ำความศรัทธาในพระรัตนตรัยในหัวใจของทุกคน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้