วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวาย สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุวรรณ ช่วยนุกูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ สาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง การจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ละครั้ง ได้มีการหมุนเวียนจัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ และในครั้งนี้ได้วาระเวียนมาครบรอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อีกทั้งในการจัดแต่ละครั้งก็ได้จัดให้มีพิธีต่างๆรวมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 82 โดยมีพระมหาวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโก เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบกองทุนในครั้งนี้ อีกทั้งภายในพิธียังได้เปิดวีดิทัศน์งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10 และละครสอนศีลธรรม เรื่อง “รักแลกภพ” ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูและคณะสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

จากนั้น เป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มากว่า 11 ปี ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานสงฆ์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปีติให้แก่คณะสงฆ์, คณะครู และผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง คณะกัลยาณมิตรทั่วโลกขอสดุดีในความกล้าหาญในการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบของเหล่าพุทธบุตรและคุณครูในพื้นที่ ซึ่งได้ทำหน้าที่ไม่ให้แสงสว่างทางธรรมและทางโลกดับหายไปจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ครั้งที่ 118 อันถือได้ว่าเป็นการส่งกำลังใจของพุทธบริษัท 4 สู่วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมที่ยืนหยัดปักหลักทำหน้าที่นำแสงสว่างแห่งธรรมสู่มหาชนชาวใต้

นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอบางกล่ำ

นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอบางกล่ำ กล่าวว่า “กิจกรรมดีๆอย่างนี้ควรจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำ และสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็จะได้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ทำบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พระคุณเจ้าที่ท่านอยู่ในพื้นที่ ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระคุณเจ้าท่านก็ต้องอยู่ เพราะว่าท่านต้องสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องพุทธศาสนิกชน ก็จะต้องสนับสนุนภารกิจในการ ธำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการมาทำบุญร่วมกัน และทำอย่างสม่ำเสมอ ส่งใจไปช่วยพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มีความสงบสุขเกิดขึ้นในอนาคต และทุกวันนี้พวกเราก็ให้กำลังใจครับกับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้”

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้