วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

Heinkel Str. 1, D-86343 Koenigsbrunn, Deutschland

Abbot : พระวิเทศภาวนาธรรม
Email : [email protected]

+(49)-8231-9574-530, +(49)-8231-9574-531
Fax: (+49)-8231-9574-532
https://watbavaria.de/

 

 

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

Wat Phra Dhammakaya Berlin

Dahlewitzer Dorf Str.40A 15827 Blankenfelde-Mahlow Deutschland

Abbot : พระมหามนต์ชัย มนฺตาคโม
Email : [email protected]

+(49)033-7082-88675
Fax:
www.watberlin.net

 

 

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Wat Buddha Hamburg

Wilhelm Str. 34, D-21640, Horneburg, Deutschland

Abbot : พระธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
Email : [email protected]

+ (49)-041-6382-6924
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

Odenwald Str.22, D-65479, Raunheim, Deutschland

Abbot : พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9
Email : [email protected]

+ (49)-614-2833-0888
+ (49)-614-2833-0889
Fax:
www.watfrankfurt.com

 

 

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald

Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971, Kippenheim, Deutschland

Abbot : พระครูภาวนาถิรธรรม (ผจญ เถรธมฺโม)
Email : [email protected]

+ (49)-078-2520-9864
+ (49)-078-2520-9865
Fax:
www.watschwarzwald.com

 

 

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Wat Buddha Heilbronn

Raiffeisen Str.58, D-74182 Obersulm-Willsbach, Deutschland

Abbot : พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ ป.ธ.9 (รักษาการเจ้าอาวาส)
Email : [email protected]

+ (49)-713-4516-5651
+ (49)-713-4516-5652
Fax: + (49)-713-4516-5650
www.watheilbronn.com

 

 

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสฟาว์เลน

Wat Buddha Nordrhein Westfalen

Roemer Str. 586, D-47443, Moers, Deutschland

Abbot : พระสาธร ปุญฺเญสิโก
Email : [email protected]

+ (49)-2841-881-3581
Fax: + (49)-284-1881-3457

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.