ข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบภัย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกน
25 เมษายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนสนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัทดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย และอาสาสมัครจิตอาสา มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรสกลนคร ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 800 ชุด ไปช่วยมอบให้แก่ประชาชนใน 3 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เกาะติดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพอีก 300 ชุด ที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แม้น้ำลด แต่ประชาชนยังเดือดร้อน

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระภิกษุ, อาสาสมัคร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร

read more
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์
25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) และคณะสงฆ์เมียนมาร์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เมืองกาเล ประเทศเมียนมาร์

read more
มูลนิธิธรรมกายช่วย 2 หมู่บ้านในเนปาล
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทีมช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ได้มอบความช่วยเหลือ ประชาชนจากหมู่บ้าน Jitpur และพื้นที่ใกล้เคียง มีประชาชนอาศัยอยู่ 70 กว่าครอบครัว

read more
มูลนิธิธรรมกายมอบน้ำดื่ม และปัจจัย 4 แก่ชาวเนปาล
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดหาและมอบน้ำดื่มสะอาดแก่ชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ไปแล้วกว่า 150,000 ลิตร พร้อมทั้งตั้งโรงทาน, จุดแจกยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นที่พักชั่วคราว

read more
มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานช่วยเนปาล
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดตั้งโรงทานผลิตอาหารสด เลี้ยงผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่หมู่บ้านจาปาเกา (Japakaw) เมืองลลิตปุร์ (Lalitpur) มีผู้มารับอาหารประมาณ 300 คน

read more
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี
23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบและอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี

read more
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์นราธิวาส
30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย นำอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ จังหวัดนราธิวาส

read more
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปราจีนบุรี, อยุธยา
3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 2,500 ชุด ช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

read more
ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ นราธิวาส
2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 9 วัด และ 2 สำนักสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

read more
มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 46 วัด จังหวัดยะลา
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิธรรมกายนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ถวายแด่พระภิกษุจาก 46 วัด ในจังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบให้ทหารจากกองร้อยทหารพรานที่ 4 เฉพาะกิจยะลา และประชาชนในพื้นที่

read more
มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความสงบในจังหวัดปัตตานี จำนวน 16 วัด

read more
มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 33 วัด จ.นราธิวาส
16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระสุชยา มุนิเสฎโฐ และกัลยาณมิตรจังหวัดนราธิวาส นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน 1 คันรถสิบล้อ น้ำหนัก 16 ตัน ไปมอบช่วยเหลือคณะสงฆ์ 33 วัด ในจังหวัดนราธิวาส

read more
มอบข้าวสารอาหารแห้ง 32 ตัน จังหวัดปัตตานี - นราธิวาส
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน 32 ตัน แด่คณะสงฆ์, เจ้าหน้าที่, ครู, นักเรียน และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

read more
มอบข้าวสารอาหารแห้ง สงขลา, ยะลา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้กัลยาณมิตรในจังหวัดยะลานำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน 2 คันรถสิบล้อ น้ำหนัก 24 ตัน ไปมอบช่วยเหลือพระสงฆ์, ทหาร, ตำรวจ, ครู, นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

read more
มอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดนราธิวาส
19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2555 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จาก โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 คันรถสิบล้อ

read more
ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัด-สำนักสงฆ์ จังหวัดปัตตานี
19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มีดำริให้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการจัดโครงตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ 11 แห่งในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

read more