วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ร่วมช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเอตาว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ร่วมช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเอตาว

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ร่วมช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเอตาว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่นจัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยในภาคเช้า สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จำนวน 6 รูป โดยมี กัลยาณมิตรอรทัย ทาคาฮาชิ และกัลยาณมิตรสมพันธ์ มะลิวงษ์ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

ในภาคบ่าย หลังจากได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย บูชาพระรัตนตรัยแล้ว สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคมาจากสาธุชนชาวไทยในญี่ปุ่นทั้งในเขตจังหวัดอิบาราขิและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเอตาวในเขตโจโซะ จังหวัดอิบาราขิ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

บทความอื่นๆในหมวดนี้