วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ในโอกาสนี้ สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม กลั่นใจใสๆ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรสำเนียง นวลแสงสี เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดย กัลยาณมิตรบุญยัง นวลแสงสี และกัลยาณมิตรศรีจันทร์ ปัทมวงศ์ เป็นตัวแทนสาธุชนถวายดอกไม้ จากนั้น ทุกท่านได้ชมวีดิทัศน์ชุดพิเศษ ก่อนที่จะได้รวมกันประกอบพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว โดยมี กัลยาณมิตรขวัญจิต ตรีทิพตวงสิน และกัลยาณมิตรปณิชา ธรรมโชติชัย เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ก่อนที่จะได้เดินทางไปอาริงตันเลค (Arlington Lake) เพื่อปล่อยปลาลงสู่ทะเลสาบ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกค

บทความอื่นๆในหมวดนี้