วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดการสอนภาษาไทยแก่เยาวชน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดการสอนภาษาไทยแก่เยาวชน

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดการสอนภาษาไทยแก่เยาวชน

คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนในอเมริกา เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในวันอาทิตย์ ตลอดระยะเวลาในช่วงเปิดภาคเรียน

โดยในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 9.30 น. พระอาจารย์จะฝึกเยาวชนให้สวดมนต์, สอนการนั่งสมาธิ, เล่าธรรมะให้ฟัง และมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจธรรมะให้กับเยาวชน เมื่อถึงเวลา 11.00 น. เยาวชนทุกคนได้ร่วมกันอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะเป็นการเรียนการสอนภาษาไทย ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย เพื่อปลูกฝังความดีสากลให้กับเยาวชนทุกคน

ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทยเด็ก คณะทีมงานโรงเรียนได้จัดการสอบธรรมะ และมอบรางวัลให้กับเด็กที่มีความตั้งใจฝึกตัวดี มาวัดเป็นประจำสม่ำเสมอ และมีผลการเรียนดี

บทความอื่นๆในหมวดนี้