วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนมาร่วมงานบุญจำวนมาก ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิภาวนา กลั่นใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ จากนั้นได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร ดร.วิวัฒน์ กมลพรวิจิตร และกัลยาณมิตรสุรดี จิวรวิวัฒน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์

ในภาคบ่าย สาธุชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิ เมื่อใจทุกท่านใสสว่างดีแล้ว พระอาจารย์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน และในโอกาสนี้ พระมหาประภาส ปภาโส ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

บทความอื่นๆในหมวดนี้