วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานวัน Holiday Meditation :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานวัน Holiday Meditation

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานวัน Holiday Meditation

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น เนื่องในวัน Holiday Meditation ซึ่งเป็นวันรวมตัวกันของชาวท้องถิ่นเพื่อนั่งสมาธิร่วมกัน

ภายในงาน ประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่กัลยาณมิตรลูซิล คลัคคลัส และกัลยาณมิตรมาการิต้า เซเพด้า จะได้กล่าวต้อนรับสาธุชนผู้มาร่วมงาน จากนั้นประธานสงฆ์ได้จุดประทีปแสงเทียนและส่งต่อไปยังคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้มอบประทีปให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อจุดประทีป และในโอกาสนี้ พระอาจารย์ได้นำสาธุชนแผ่เมตตา ส่งความสุขสงบจากสมาธิ เพื่อให้สันติภาพเกิดขึ้นแก่ตัวเราและโลกใบนี้ ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้น้อมนำประทีปแสงเทียนไปวางที่แท่นสันติภาพ ซึ่งแสงประทีปดวงน้อยมาร้อยเรียงกันเป็นประทีปกลุ่มใหญ่ ยังความสว่างไสว ซึ่งเป็นนิมิตหมายว่า โลกกำลังจะสว่างแล้วสันติภาพภายในและแผ่ขยายมาภายนอก

บทความอื่นๆในหมวดนี้