วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีบูชาข้าวพระ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันอาทิตย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเริ่มด้วย ประธานทั้ง 10 คณะได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันบูชาข้าวพระ จากนั้น เป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายวัดพระธรรมกายจอร์เจีย โดยประธานผ้าป่า ได้แก่ กัลยาณมิตรนที, กัลยาณมิตรแดนธีระ, กัลยาณมิตรอรุณวรรณ ตั้งพิสุทธิพงษา จากนั้น สาธุชนได้ร่วมกันถวายถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์, สวดมนต์บูชาพระ, เจริญสมาธิภาวนา และร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี (ตามประเทศไทย) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC และก่อนเดินทางกลับ ทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปีติเบิกบาน

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยในภาคสาย เป็นพิธีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยประธานในพิธี ได้แก่ กัลยาณมิตรบุญเลี้ยง, กัลยาณมิตรจันทร์ถนอม พงษ์ปรีชา จากนั้น สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ในภาคบ่าย เป็นพิธีถวายคิลานเถสัช โดยประธานในพิธี ได้แก่ คือ กัลยาณมิตรจันทร์ถนอม พงษ์ปรีชา, กัลยาณมิตรแอด มีส จากนั้น พระอาจารย์ อนุพงษ์ อุทัคโค ประธานสงฆ์ ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้