พิธีทอดผ้าป่า พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอร์คโด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดผ้าป่า พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอร์คโด

พิธีทอดผ้าป่า พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอร์คโด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส จัดทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า พระอาจารย์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้อาราธนาศีล 5 จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมกันถวายยารักษาโรค ผ้าอาบน้ำฝน ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นการทอดผ้าป่าบริวารกฐิน โดยประธาน คือ กัลยาณมิตรทองหยิบ ซิลลิกซ์, กัลยาณมิตรต้อย แซมแบรี่ และ กัลยาณมิตรจารุณี มิเลชิ อัญเชิญผ้าป่าบริวารกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้น พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเจริญภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมนำบริวารกฐินถวายแด่พระอาจารย์ ต่อด้วยพระอาจารย์และสาธุชนทำพิธีลอยกระทงธรรม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

วัดพระธรรมกายบอร์คโด

  • Wat Phra Dhammakaya Bordeaux
  • 47, Cours du General de Gaulle, 33170 Gradignan, France
  • เจ้าอาวาส: พระมหาสุรพงศ์ วรสุโร
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: + (33) 0540212690

บทความอื่นๆในหมวดนี้