พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อสร้างหอฉัน พิธีกรรมในภาคเช้า พระครูภาวนาพุทธิธรรม ประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 จากนั้น สาธุชนร่วมกันถวายเสนาสนะ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นการทอดกฐินสามัคคี ประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรกนกรัตน์ อยู่สวัสดิ์, กัลยาณมิตรวราลี วิบูลย์รัตน์ และกัลยาณมิตรกวินนา สงครามศรี อัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานกฐินน้อมถวายถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุผู้รับผ้ากฐิน คือ พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร จากนั้น ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

  • Wat Phra Dhammakaya Norway
  • Hvittingfossveien 343, 3080 Holmestrand, Norway
  • เจ้าอาวาส: พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: (+47)-33-61-01-43
  • โทรสาร: (+47)-33-09-66-09
  • เว็บไซต์: www.dhammakaya.no

บทความอื่นๆในหมวดนี้