พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า ประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม จากนั้น สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี ประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรสมัย บุญโยประการ และ กัลยาณมิตรประภัสสร ไบ น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ สาธุชนทุกท่านถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อระลึกถึงบุญครั้งนี้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

  • Georgia Meditation Center (G.M.C.)
  • 4522 Tilly Mill Rd., Atlanta, GA 30360
  • เจ้าอาวาส: พระมหาสงวน สุริยวํโส (สุริยะ)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +1-(770)-452-1111
  • โทรสาร: +1-(770)-452-1111

บทความอื่นๆในหมวดนี้