พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า พระขจรศักดิ์ ทิพฺพกุโล ประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิเจริญภาวนา ก่อนที่จะอาราธนาศีล 5 และกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี ประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรมะลิ เรืองฤทธิ์สุริเดช และ กัลยาณมิตรวรรณิสา จีนกระสิกิจ โดยประธานสงฆ์เมตตานำนั่งสมาธิ จากนั้นประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ประธานสงฆ์ให้โอวาท และให้พรกับผู้มาร่วมงานทุกท่าน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

  • Wat Phra Dhammakaya Denmark
  • Gl. Landevej 12, Gramrode, 7130 Juelsminde, Denmark
  • เจ้าอาวาส: พระสมฤทธิ์ จนฺทาโภ
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(45)-46-59-00-72
  • เว็บไซต์: www.dhammakaya.dk

บทความอื่นๆในหมวดนี้