พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ จัดทอดกฐินประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมภาคเช้า สาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายอาคารพระผู้ปราบมาร และร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี สาธุชนตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้น สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ต่อด้วยประธานกฐินในปีนี้ คือ กัลยาณมิตรเสริม คงวัฒนะ และ กัลยาณมิตรมณเฑียร ตั้ง น้อมนำผ้าไตรกฐินถวายแด่ประธานสงฆ์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม หลังจากนั้น พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างบารมี สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมงานบุญครั้งนี้

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์

  • Wat Phra Dhammakaya Auckland
  • 41A Seaview Road, Castor Bay, Auckland, New Zealand
  • เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: + (64) 21-938592

บทความอื่นๆในหมวดนี้