พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายออเรกอน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายออเรกอน

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายออเรกอน

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า พระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพันโธ ประธานสงฆ์นำสาธุชนชาวไทย, ชาวลาว และชาวท้องถิ่น สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม สาธุชนถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรร่วมกัน พิธีกรรมในภาคบ่าย คณะประธานกฐินสามัคคี คือ กัลยาณมิตรสมศรี – กัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวศรี และสาธุชน ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้น ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุผู้รับผ้ากฐิน คือ พระมหาทรงพล ขันติธัมโม สาธุชนพร้อมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ปิดท้ายด้วยการรับของที่ระลึกและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

วัดพระธรรมกายออเรกอน

  • Oregon Meditation Center (O.M.C.)
  • 13208 SE Stark St., Portland, OR 97233
  • เจ้าอาวาส: พระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพนฺโธ
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(1)-503-252-3637
  • เว็บไซต์: www.dimcor.org

บทความอื่นๆในหมวดนี้