พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยรมนี จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า ประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม ผู้แทนสาธุชนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพและพานพุ่มดอกไม้ กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายอาคารพระผู้ปราบมาร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พิธีกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วยริ้วขบวนกฐินสามัคคีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยปีนี้มีเยาวชนและลูกหลานของผู้มีบุญร่วมเป็นคณะยุวประธานกฐิน ส่วนคณะประธานกฐินสามัคคี คือ กัลยาณมิตรเหมือน วีห์โอล กัลยาณมิตรนงนุช ไบรท์ กัลยาณมิตรสัน เคลมันน์  และกัลยาณมิตรสุวิมล ไรช์ นำกล่าวถวายผ้ากฐิน และถวายผ้ากฐินแด่ประธานสงฆ์ สาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

วัดพุทธฮัมบวร์ก

  • Wat Buddha Hamburg
  • Wilhelm Str. 34, D-21640, Horneburg, Deutschland
  • เจ้าอาวาส: พระธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +49 4163 826 924

บทความอื่นๆในหมวดนี้