พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

เมื่อวันอาทิตย์ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า พระอาจารย์นำปฏิบัติธรรม สาธุชนร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตเทโวโรหณะ พิธีกรรมในภาคบ่าย คณะประธานกฐิน กัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ และ กัลยาณมิตรอาชนัน อัศวโภคิน เดินนำริ้วขบวนกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยขบวนคณะเจ้าภาพจากกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม, ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศลักเซมเบิร์ก จากนั้น พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้น ประธานกฐินและสาธุชนถวายผ้ากฐิน ,ถวายดอกไม้, ปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ แล้วรับของที่ระลึก หลังงานผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ ด้วยการเก็บงาน ทำความสะอาดวัด สร้างความปลื้มปีติให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้กันถ้วนหน้า

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

  • Wat Phra Dhammakaya Benelux
  • Ronkenburg straat 25, B-9340 Lede, Aalst,Belgium
  • เจ้าอาวาส: พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(32) 5 33 94 909, +(32) 4 88 56 99 03
  • เว็บไซต์: www.dhammakaya.be

บทความอื่นๆในหมวดนี้