พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2557 ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จำนวน 22 รูปมาเป็นเนื้อนาบุญ ในภาคเช้า พระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ผู้แทนสาธุชนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และอาราธนาศีล คณะสงฆ์สวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี คณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานกฐินในปีนี้ คือ กัลยาณมิตรสถาพร บาบู และครอบครัว ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ใสๆ ประธานกฐินนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินและน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ สาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีร่วมกัน

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

  • Wat Phra Dhammakaya Frankfurt
  • Odenwald Str.22, D-65479, Raunheim, Deutschland
  • เจ้าอาวาส: พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(49)-614-2833-0888
  • โทรสาร: +(49)-614-2833-0890
  • เว็บไซต์: www.watfrankfurt.com

บทความอื่นๆในหมวดนี้