พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย ในงานมีทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในภาคเช้า พิธีกรรมเริ่มด้วย สาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าบูชาพระรัตนตรัย พระอาจารย์นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสก่อนสร้างมหาทานบารมี จากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, พิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร, พิธีถวายพรมปูพื้นหอฉัน, พิธีถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย, พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ในภาคบ่าย ริ้วขบวนอันเชิญผ้ากฐินโดยคณะเจ้าภาพ เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานกฐินในปีนี้ คือ กัลยาณมิตรเบญญา แมคสวีนีย์ ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ คณะสงฆ์อปโลกน์กฐิน เสร็จแล้วประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร ก่อนที่สาธุชนจะได้ช่วยกันเก็บงานทำความสะอาดวัด สร้างความปลื้มปีติใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกคน

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

  • Wat Phra Dhammakaya Manchester
  • 233A, Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 0TL
  • เจ้าอาวาส: พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(44)-161-477-4947
  • เว็บไซต์: www.watmanchester.org

บทความอื่นๆในหมวดนี้