ห้องเรียนสมาธิสำหรับเด็ก วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ห้องเรียนสมาธิสำหรับเด็ก วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์

ห้องเรียนสมาธิสำหรับเด็ก วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์

เยาวชนชาวอเมริกันสนใจฝึกสมาธิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ได้จัดห้องเรียนฝึกสมาธิ ภาคภาษาอังกฤษ แก่เยาวชนชาวอเมริกัน เป็นครั้งที่ 2 โดยมีผู้ปกครองชาวอเมริกันสนใจเข้าร่วมฝึกสมาธิสำหรับผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระปิยะ ปิยวาจโก เป็นผู้อบรม สำหรับชั้นเรียนเยาวชนมีพระสุชาติ สุจิตฺโต และกัลยาณมิตรจีน่า อิชิดะ เป็นพี่เลี้ยง ได้แนะนำเรื่องของสมาธิ โดยใช้การเปิดสื่อธรรมะจากมิวสิกวิดีโอ เป็นการแนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างง่ายๆ ด้วยการให้หลับตาเบาๆ สบายๆ และตรึกนึกถึง ดวงแก้วใสหรือผลไม้ที่ชอบ เช่น สตอเบอรี่ไว้ที่กลางท้อง ประมาณ 5 นาที แล้วให้เด็กลืมตา เพื่อพักออกกำลังกายเบาๆ ทำให้ไม่ง่วง สลับกับการดูสื่อการ์ตูน แล้วให้เด็กกลับมานั่งสมาธิใหม่ประมาณ 5 – 7 นาที จากนั้นให้ทุกคนเขียนผลการปฏิบัติธรรมของตนเอง โดยการวาดเป็นภาพ ซึ่งน้องๆทุกคนต่างได้รับความรู้, ความสุขและความสนุกในการอบรมนี้

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์

  • Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley
  • 280 Llagas Rd.,Morgan Hill,
  • CA 95037-3010
  • เจ้าอาวาส: พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: + (1) 408-779-4270

บทความอื่นๆในหมวดนี้