พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายมินเนโซตา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสงวน สุริยวํโส เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มต้นในภาคเช้า ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้อาราธนาศีล 5, ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตร ในภาคบ่าย คณะประธานทอดกฐินสามัคคี ประธานรอง และสาธุชน ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งประธานกฐินปีนี้ คือ กัลยาณมิตรคิม อนันตพงศ์ และกัลยาณมิตรสุสาดา สุทธา ได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์  ก่อนเสร็จพิธี พระธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนากฐินได้กล่าวเปิดใจถึงการได้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จากนั้น ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพเพื่อเป็นประวัติศาสตร์กับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

  • Minnesota Meditation Center (M.M.C.)
  • 242 Northdale Blvd. NW, Coon Rapids, MN 55448
  • เจ้าอาวาส: พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก
  • อีเมล: [email protected] yahoo.com
  • โทรศัพท์: +(1)-763-862-6122

บทความที่เกี่ยวข้อง:

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้