พิธีทอดกฐิน ฉลองครบรอบ 5 ปี วัดพระธรรมกายบอสตัน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน ฉลองครบรอบ 5 ปี วัดพระธรรมกายบอสตัน

พิธีทอดกฐิน ฉลองครบรอบ 5 ปี วัดพระธรรมกายบอสตัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ฉลองครบรอบ 5 ปี ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพันโธ เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์  จากนั้นเป็นการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำอาราธนาศีล 5 กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีตักบาตร ภาคบ่าย เริ่มด้วยพิธีอัญเชิญผ้ากฐิน โดยมีกัลยาณมิตรธีรเดช เวชธนากร และกัลยาณมิตรภรณี มณีเพชร เป็นประธานกฐิน ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่พระอาจารย์สิทธิพันธ์ ทีปธัมโม สาธุชนที่มาร่วมงานถวายผ้าบริวารกฐินและไทยธรรม โอกาสนี้ กัลยาณมิตรกฤต และกัลยาณมิตรวาสินี อายุสุข ได้เชิญชวนสาธุชนไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม นี้ด้วย

วัดพระธรรมกายบอสตัน

  • Dhammakaya Meditation Center Boston
  • 65 Roberts Street, Quincy MA 02169
  • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (พระหาญชัย อาสภกนฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(1)-617-479-0674
  • โทรสาร: +(1)-617-479-0674

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้