คณะนักเรียนทัศนศึกษาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะนักเรียนทัศนศึกษาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

คณะนักเรียนทัศนศึกษาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

คณะนักเรียนโรงเรียนมัธยมประจำเมืองแลนด์สเบิร์กอัมเลค ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันพุทธที่ 12 และพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คณะอาจารย์และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนไฮเซนเบอร์ก (Heisenberg Schule) ประจำเมืองแลนด์สเบิร์กอัมเลค (Landsbert am Lech) แคว้นบาร์เยิน ประเทศเยอรมนี กว่า 250 คน ได้เดินทางมาทัศนศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เป็นเวลาสองวัน หลังจากวิทยากรแนะนำพาชมวัดแล้ว พระสมเกียรติ กิตฺติคุโณ ได้เมตตาสอนสมาธิเป็นภาษาเยอรมัน สร้างความประทับใจในกับครูและนักเรียนที่ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันเป็นลำดับสุดท้าย

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

  • Wat Phra Dhammakaya Bavaria
  • Heinkel Str. 1, D-86343 Koenigsbrunn, Deutschland
  • เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศธรรมภาวนา ( วิโรจน์ วิโรจโน )
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(49)-8231-9574-530, +(49)-8231-9574-531
  • โทรสาร: (+49)-8231-9574-532
  • เว็บไซต์: www.watbavaria.net

บทความอื่นๆในหมวดนี้