บวชอนุโมทนากฐิน วัดพระธรรมกายมินเนโซตา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชอนุโมทนากฐิน วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

บวชอนุโมทนากฐิน วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

สาธุชนร่วมงานอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐินวัดพระธรรมกายมินเนโซตา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาธรรมทายาท จำนวน 6 รูป โดยภาคเช้ามีการเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ พิธีวันทาพระประธาน พิธีถวายพานธูปเทียนแพและพานพุ่มดอกไม้แด่พระศีลาจารย์ สามเณรธรรมทายาทกล่าวขอบรรพชา ขอสรณคมน์ ขอนิสัยและขอศีลจากพระศีลาจารย์ จากนั้นญาติโยมสาธุชนร่วมกันถวายบาตรพร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมให้แก่สามเณรบวชใหม่ ต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร

ภาคบ่าย สาธุชนนั่งสมาธิ และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา คณะสามเณรธรรมทายาทได้เดินทางไปที่ วัดลาวฟาร์มมิงตัน เพื่อเข้าพิธีอุปสมบท โดยมีพระอาจารย์บุญส่ง รตนโชโต  เจ้าอาวาสวัดลาวฟาร์มมิงตัน เป็นพระอุปัชฌาย์ ภายหลังอุปสมบทแล้ว พระธรรมทายาททุกรูปเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตา พร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาในงานทอดกฐินสามัคคีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557

บทความอื่นๆในหมวดนี้