บวชอนุโมทนากฐิน วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชอนุโมทนากฐิน วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

บวชอนุโมทนากฐิน วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดอบรมธรรมทายาท รุ่นอนุโมทนาบุญกฐินประจำปี 2557

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดอบรมธรรมทายาท รุ่นอนุโมทนาบุญกฐิน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 28 ท่าน การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นพิธีตัดปอยผม และวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นพิธีบรรพชาสามเณร ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 สามเณรธรรมทายาททั้ง 28 รูปได้เดินทางไปเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดไทยลอสเองเจลิส โดยมี พระราชธรรมวิเทศ เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการอบรมครั้งนี้ ธรรมทายาททุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะมาฝึกฝนอบรมตนเอง ขัดเกลาจิตใจ และปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติธรรมให้ดีที่สุด

บทความอื่นๆในหมวดนี้