บวชอุบาสิกาแก้ว วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชอุบาสิกาแก้ว วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี

บวชอุบาสิกาแก้ว วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดบวชอุบาสิกาแก้ว และพิธีจุดโคมอาสฬหประทีป

เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดบวชอุบาสิกาแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ตลอดการอบรมทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตร, นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และสั่งสมบุญทุกบุญ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีมีโอกาสทำความดี ด้วยการถือศีล 8, ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นการส่งเสริมการทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนา โดยในวันปิดโครงการ อุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญทำความสะอาดพัฒนาวัด อันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลด้วยความปีติใจ

บทความอื่นๆในหมวดนี้