คณะนักเรียนเมืองเคาเฟอริงทัศนศึกษาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะนักเรียนเมืองเคาเฟอริงทัศนศึกษาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

คณะนักเรียนเมืองเคาเฟอริงทัศนศึกษาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนมัธยม อายุ 14 – 16 ปี จำนวน 90 คน จากโรงเรียนเรอัลชูเล เคาเฟอริง (Realschule Kaufering) ประจำเมืองเคาเฟอริง (Kaufering) แคว้นบาร์เยิน ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาทัศนศึกษา และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย หลังจากวิทยากรแนะนำพาชมวัดแล้ว พระสมเกียรติ กิตฺติคุโณ ได้เมตตาสอนสมาธิเป็นภาษาเยอรมัน ประมาณ 20 นาที สร้างความประทับใจในกับครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

  • Wat Phra Dhammakaya Bavaria
  • Heinkel Str. 1, D-86343 Koenigsbrunn, Deutschland
  • เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศธรรมภาวนา ( วิโรจน์ วิโรจโน )
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(49)-8231-9574-530, +(49)-8231-9574-531
  • โทรสาร: (+49)-8231-9574-532
  • เว็บไซต์: www.watbavaria.net

บทความอื่นๆในหมวดนี้