งานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

งานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

พิธีถวายคิลานเภสัชและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่  28 กันยายน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญประจำวันอาทิตย์ มีสาธุชนในมลรัฐมินเนโซตา มาร่วมสั่งสมบุญเป็นจำนวนมาก โดยภาคเช้า พระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรโดยมี กัลยาณมิตรนารี บุญตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในภาคบ่าย ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, นั่งสมาธิเพื่อเตรียมใจให้ใสสะอาด ต่อมาได้ร่วมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการจุดครั้งสุดท้ายก่อนออกพรรษา จากนั้น เป็นพิธีถวายคิลานเภสัช และฟังธรรม ซึ่งพระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมงานทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นมหากาลทาน ของวัดพระธรรมกายมินเนโซตาด้วย

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

  • Minnesota Meditation Center (M.M.C.)
  • 242 Northdale Blvd. NW, Coon Rapids, MN 55448
  • เจ้าอาวาส: พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก
  • อีเมล: [email protected] yahoo.com
  • โทรศัพท์: +(1)-763-862-6122

บทความอื่นๆในหมวดนี้