ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

พิธีบูชาข้าวพระ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีทีมอาสาสมัครได้มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ พิธีในภาคเย็นเริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเย็น, จุดชวาลาสวรรค์, ถวายดอกไม้มหามงคล และจุดโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้น สาธุชนทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมตามเวลาธรรมกาย และประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย

พิธีส่งคืนลูกแก้วยุวธรรมทายาท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ และพิธีส่งคืนลูกแก้วยุวธรรมทายาทให้แก่ผู้ปกครอง โดยในภาคสาย ผู้มีบุญได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จากนั้น ในภาคบ่าย เป็นพิธีรับใบประกาศนียบัตร, สามเณรกล่าวเปิดใจ, พิธีลาสิกขา และพิธีส่งคืนลูกแก้ว เพื่อกลับไปทำหน้าที่เป็นคนดีที่โลกต้องการสืบต่อไป

พิธีถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลาประจำเดือน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาและกองทุนแสงสว่าง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยประกอบพิธีภาคบ่าย ด้วยการตั้งริ้วขบวนเทียนพรรษาของประธานฝ่ายฆราวาส ได้แก่ กัลยาณมิตร ดร.บุญศักดิ์ – กัลยาณมิตรปานจิตต์ ปกป้องเกียรติ กัลยาณมิตรอมรา บรรจงศิริ – กัลยาณมิตรนิตยา อัศดรดำรงค์ชัย กัลยาณมิตรญาณิสา – กัลยาณมิตรผกากรอง อภิสิทธิ์ไพศาล และ กัลยาณมิตรชูศรี ว.เจริญทวีทรัพย์ จากนั้น ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส และร่วมกันถวายเทียนพรรษา, ปัจจัยไทยธรรม และเดินทางไปปล่อยปลาประจำเดือน ณ Peck Road Water Conservation Park ด้วยความปีติเบิกบาน

ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวเปิดประชุมประจำเดือนของเมือง Azusa

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้แก่ พระศราวุฒิ วิริยวังโส และพระโสภณ ปญฺญาโสภโณ ได้รับเชิญจากวุฒิสมาชิกเมืองอาซูซ่า (Azusa) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) กล่าวให้ข้อคิดก่อนเปิดประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม โดยพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้กล่าวถึงความสำคัญของสันติภาพโลก เริ่มจากสันติสุขภายใน และเชิญวุฒิสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำสมาธิในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้ทุกท่านต่างประทับใจ และเกิดความสงบในใจ ก่อนเริ่มการประชุมเป็นลำดับต่อไป

ปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ

ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 11:00 น. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวอเมริกัน กิจกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเช้า ด้วยการฝึกโยคะเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ จากนั้น พระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งแนะนำการนั่งสมาธิ ในช่วงสาย ผู้เข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมทุกท่านร่วมกันตักบาตรพร้อมกับสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิสำหรับเด็ก

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดให้มีกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:30 น. โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมนั่งสมาธิ เด็กหลายคนมีประสบการณ์ภายใน เห็นความสว่างและนั่งนิ่งอย่างมีความสุข

โครงการอบรมอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ภาคพื้นอเมริกา รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ภาคพื้นอเมริกา โดยประกอบพิธีตัดปอยผม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พิธีบรรพชาในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

  • Dhammakaya International Meditation Center (D.I.M.C.)
  • P.O.Box 1036, 865 E. Monrovia Pl.,Azusa, CA 91702
  • เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (พระมหาสมบุญ สมฺมาปุญฺโญ (จงภัทรนิชพันธ์))
  • อีเมล: [email protected]
  • หมายเลขโทรศัพท์: +(1)-626-334-2160
  • หมายเลขโทรสาร: +(1)-626-334-0702
  • เว็บไซต์: www.dimc.net

ดาวน์โหลด อยู่ในบุญ USA เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 (ไฟล์ .pdf)

บทความอื่นๆในหมวดนี้