ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายบอสตัน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายบอสตัน

ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายบอสตัน

พิธีบูชาข้าวพระ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ เริ่มต้นด้วยพิธีจุดชวาลบุญไฟส่องสว่างพระประธาน โดยมี กัลยาณมิตรเกษม – กัลยาณมิตรมันทนา สัตยาหุรักษ์ และกัลยาณมิตรเกรียงไกร – กัลยาณมิตรนวรัตน์ สง่าเดช เป็นประธาน ต่อด้วยพิธีถวายดอกไม้มหามงคลบูชาพระประธาน โดยมี กัลยาณมิตรไพฑูรย์ ชาน และกัลยาณมิตรคำพั่ว – กัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี เป็นประธาน จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี กัลยาณมิตรสรรพกาญจน์ สายชลพิทักษ์ และครอบครัวชาญปรีชากุล เป็นประธาน, พิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมี กัลยาณมิตรคำพั่ว – กัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี เป็นประธานทอดผ้าป่า, พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมี กัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ เป็นประธาน

ในโอกาสนี้ กัลยาณมิตรสรรพกาญจน์ สายชลพิทักษ์ และครอบครัวชาญปรีชากุล, กัลยาณมิตรเกรียงไกร – กัลยาณมิตรนวรัตน์ สง่าเดช และกัลยาณมิตรสิรินทร์ วงศ์วิทยเวทย์ และครอบครัว ได้ร่วมกันถวายปัจจัย “กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง ปี พ.ศ.2557”

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบอสตันขอแบ่งบุญให้กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

งานตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้จัดงานตัดปอยผมธรรมทายาท 2 ท่าน ในโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 3 ดังนี้

 • พิธีกล่าวคำถวายถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร
 • พิธีกล่าวคำมอบธรรมทายาทแด่คณะสงฆ์ โดยมี กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข เป็นประธานนำกล่าวคำมอบธรรมทายาท

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท 2 รูป ในโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 3 ได้แก่ นาคธรรมทายาท Justin Sundara และนาคธรรมทายาท Alan Pholsook ดังนี้

 • พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรธนกาญจน์ – กัลยาณมิตรเนตรธรรม ชาญปรีชากุล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร
 • พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมี กัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ เป็นประธานจุดเทียนใจ
 • พิธีถวายเทียนเข้าพรรษา โดยมี กัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

งานบุญตักบาตรฉลองสามเณร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะพระประธาน โดยมี กัลยาณมิตรจันทร์หอม จันทร์พวง – กัลยาณมิตรกิ่งแก้ว มหาอุประ และครอบครัวซุนดารา เป็นผู้แทนถวาย, พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร, พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมี กัลยาณมิตรสำราญ – กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุข เป็นประธานจุดเทียนใจฯ, พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยมี กัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ เป็นประธาน

วัดพระธรรมกายบอสตัน

 • Dhammakaya Meditation Center Boston
 • 65 Roberts Street ,Quincy MA 02169
 • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (พระหาญชัย อาสภกนฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส
 • อีเมล: [email protected]
 • หมายเลขโทรศัพท์: +(1)-617-479-0674
 • หมายเลขโทรสาร: +(1)-617-479-0674

ดาวน์โหลด อยู่ในบุญ USA เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 (ไฟล์ .pdf)

บทความอื่นๆในหมวดนี้