ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายบอสตัน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายบอสตัน

ข่าวบุญ วัดพระธรรมกายบอสตัน

พิธีบูชาข้าวพระ

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตัน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยมี

 • กัลยาณมิตรสมศักดิ์ – กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวร, กัลยาณมิตรเกษม – กัลยาณมิตรมันทนา สัตยาหุรักษ์ เป็นประธานจุดชวาลบุญส่องสว่างพระประธาน
 • กัลยาณมิตรศศิรัตน์ – กัลยาณมิตรเฟอร์นันโด้ กรานเด้ (Fernando Grande) เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้มหามงคลบูชาพระ
 • กัลยาณมิตรไพฑูรย์ ชาน เป็นประธานพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 • กัลยาณมิตรสรรพกาญจน์ สายชลพิทักษ์ และครอบครัวชาญปรีชากุล เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด
 • กัลยาณมิตรสมศักดิ์ – กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวร เป็นประธานทอดผ้าป่า

คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบอสตันขอแบ่งบุญให้กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2557 กัลยาณมิตรสมศักดิ์ – กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์ พร้อมครอบครัว ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอสตัน เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิดและทำบุญบ้านที่เมืองไฮยานิส (Hyannis)

ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะสงฆ์และสาธุชนวัดพระธรรมกายบอสตัน ได้ถวายการต้อนรับแด่พระมหาเถระที่เมตตาเดินทางมาเยี่ยมชมวัด ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพรหมสุธี, พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก, พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ และพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตันจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่บ้านของกัลยาณมิตรธีระเดช เวชธนากร และ กัลยาณมิตรภรณี มณีเพชร ที่เมืองนิวตัน (Newton)

วัดพระธรรมกายบอสตัน

 • Dhammakaya Meditation Center Boston
 • 65 Roberts Street ,Quincy MA 02169
 • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (พระหาญชัย อาสภกนฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส
 • อีเมล: [email protected]
 • หมายเลขโทรศัพท์: +(1)-617-479-0674
 • หมายเลขโทรสาร: +(1)-617-479-0674

ดาวน์โหลด "อยู่ในบุญ USA" (ไฟล์ .pdf)

บทความอื่นๆในหมวดนี้