วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิ

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

เมื่อวันอาทิตย์ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิ มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมอบรมประมาณ 60 – 70 คน กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใช้ชื่อว่า “Pasar” โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ รูเบน วิสาโล (Ruben Visalo) มาสอนการทำสมาธิ

บทความอื่นๆในหมวดนี้