งานบวชพระธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนาบุญกฐิน ประจำปี 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

งานบวชพระธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนาบุญกฐิน ประจำปี 2555

วัดพระธรรมกายดีซี

ในระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดโครงการอบรมพระธรรมทายาท รุ่นอนุโมทนาบุญกฐิน ประจำปี พ.ศ.2555 มีผู้เข้าอบรม 13 ท่าน ทั้งชาวไทย, ชาวลาว, ชาวอเมริกัน และชาวจีน โดยในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน เป็นพิธีตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาท มีทั้งพระอาจารย์, ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนกัลยาณมิตร มาร่วมตัดปอยผมกันอย่างเบิกบานในบุญ จากนั้น คณะสงฆ์ได้เมตตาปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาท และประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คณะญาติของนาคธรรมทายาทได้มาลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตร เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณของนาคธรรมทายาท เมื่อทุกท่านเข้าสู่เขตพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายดีซีแล้ว จึงเป็นพิธีขอขมาของเหล่านาคธรรมทายาท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สร้างความปลื้มปีติยินดีแก่เหล่าผู้ปกครองและผู้ร่วมอนุโมทนบุญเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้น พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ รองประธานภาคพื้นอเมริกา ได้เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ นาคธรรมทายาททุกท่านได้กล่าวคำขอบรรพชา โดยทุกขั้นตอนของการบรรพชาในครั้งนี้ สร้างความปีติและสนใจให้แก่เหล่าญาติที่มีทั้งชาวไทยและชาวอเมริกัน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการบรรพชาแล้ว ในภาคบ่ายเป็นพิธีถวายบาตรและผ้าไตร โดยมีกัลยาณมิตร ปราณี เทพทาราคุณ และ กัลยาณมิตร ศาสนาวดี อาดัม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ผู้ปกครองและญาติพี่น้องได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างเบิกบานในบุญ

สำหรับพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศปัญญาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธรปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ และพระปลัดชาติชาย ชาคโร เป็นพระคู่สวด การอุปสมบทครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ พัทธสีมาวัดพระธรรมกายดีซี จึงทำให้มีผู้ให้ความสนใจมาบวชกันมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งชาวไทย, ชาวลาว, ชาวอเมริกัน และชาวจีน รวมแล้ว 13 รูป สร้างความปลื้มปีติแก่เจ้าภาพผู้นำบุญลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายดีซีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับกิจกรรมของพระธรรมทายาทตลอดสัปดาห์นี้ ทีมงานพระอาจารย์ได้จัดอบรมถวายความรู้และที่สำคัญ คือ การปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมในวันทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายดีซี ซึ่งในปีนี้จัดพิธีกรรม ณ โรงเรียน มาร์ก เทเวน มิดเดิล สคูล (Mark Twain Middle School)

ขอแบ่งบุญนี้ให้กับผู้มีบุญทั่วโลกมา ณ โอกาสนี้

บทความอื่นๆในหมวดนี้