สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย" โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และเป็นหนึ่งใน “โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการสร้างศาสนทายาท และแก้ปัญหาวัดร้างที่มีในปัจจุบันกว่า 6,000 วัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าเป็นห่วง

สืบเนื่องจากการที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ทราบข้อมูลจากพระเถระผู้ใหญ่ว่า ปัจจุบันนี้วัดต่างๆมีผู้มาบวชจำพรรษาน้อยลงมาก พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ แต่ก่อนเคยมีผู้บวชจำพรรษาปีละ 40 – 50 รูป ปัจจุบันมีผู้เข้ามาบวชจำพรรษาเพียงแค่ 1 - 2 รูปเท่านั้น บางวัดไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียว ทั้งๆที่ประชากรในเขตกรุงเทพฯ มีมากถึง 13 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมที่ชายไทยจะต้องบวช เมื่ออายุครบกำหนดบวช เริ่มเลือนรางหายไป ส่งผลให้จำนวนวัดร้างเพิ่มมากขึ้น ทั้งๆที่ประเทศของเราเป็นเมืองพุทธ แต่จำนวนพระภิกษุ ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ประชาชน กลับมีจำนวนลดลงไปทุกที ด้วยเหตุนี้ จึงถึงเวลาแล้วที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะหันมาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และขยายไปสู่สังคมโลก ซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย คือ โครงการหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด

นับแต่โบราณกาลมา การบวชของชายไทยให้ได้อย่างน้อยสัก 1 พรรษา ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมายาวนาน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายจะต้องร่วมกันรักษาไว้ อีกทั้งที่สำคัญ ผู้บวชในโครงการนี้จะได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ได้ฝึกฝนตนเองจากข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด, ได้ขัดเกลาจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์และสงบเย็นจากการฝึกสมาธิ ซึ่งทั้งหมดที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีและถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัว, สังคม, และประเทศชาติ สืบไป ดังนั้น 1 พรรษานี้จะเป็น 1 พรรษาที่ทรงคุณค่าแก่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ คือ เพศชาย ผู้ซึ่งมีโอกาสบวชแทนคุณมารดา บิดา, บวชสร้างบารมี ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อมรรคผลนิพพาน และบวชเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชายทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช) สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ หรือ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3 หรือที่ www.dmycenter.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร และคำขานนาค

รับชมวิดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 1 แสนรูป พ.ศ.2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้