วัดป่าโนนสะอาด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดป่าโนนสะอาด
23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าโนนสะอาด (นานาชาติ) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

read more
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 วัดป่าโนนสะอาด
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดป่าโนนสะอาด อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556

read more
วัดป่าโนนสะอาด จังหวัดหนองคาย
24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดป่าโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

read more