พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดป่าโนนสะอาด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดป่าโนนสะอาด

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดป่าโนนสะอาด

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าโนนสะอาด (นานาชาติ) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยพระนิพนธ์ สิริภัทโท เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาด (นานาชาติ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกัลยาณมิตรนิภาพร สกุลกาว เป็นประธานกฐิน

วัดป่าโนนสะอาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย บนพื้นที่จำนวน 35 ไร่ วัดป่าโนนสะอาดได้จัดโครงการต่างๆเพื่อเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รวมทั้งฟื้นฟูศีลธรรมโลก อาทิ บรรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อน, อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา, จัดปฏิบัติธรรมสำหรับสาธุชน เป็นต้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดป่าโนนสะอาด

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้