หอฉันคุณยายอาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หอฉันคุณยายอาจารย์

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุ สามเณร รองรับพระภิกษุ สามเณร ได้ ๖,๐๐๐ รูป

สาธุชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะสร้างบุญใหญ่ด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร  ครั้งละนับพันรูป  เรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ในเวลา ๐๖.๓๐ น. และ ๑๐.๓๐ น. ทุกวัน

The Dining Hall of the Master Nun Chandra Khonnokyoong

The Dining Hall was built in 2546 B.E. [2003] is the main dining venue for resident monks and novices and could support up to 6,000 monks and novices. Please join food offering sessions for thousands of monks and novices at The Dining Hall everyday at 06:00am and 10:30am.

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้