รวมประกาศของวัดพระธรรมกาย ป้องกันโควิด-19 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

รวมประกาศของวัดพระธรรมกาย ป้องกันโควิด-19

รวมประกาศของวัดพระธรรมกาย ป้องกันโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (covid-19) วัดพระธรรมกายได้มีประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

  1. นโยายการถวายภัตตาหาร
  2. การกักกันสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
  3. การรับของจากบริษัทขนส่ง อาทิ kerry, Lazada, shopee
  4. มาตรการจำกัดการเข้า - ออก
  5. ข้อปฏิบัติประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  6. ข้อกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย
  7. คำแนะนำการป้องกันไวรัสโควิด-19
  8. ข้อกำหนดในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
  9. ข้อปฏิบัติสำหรับสาธุชนที่มาสวดธัมมจักฯ และเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย

ประกาศมาตรการจำกัดการเข้า – ออก / ประกาศข้อปฏิบัติการเวียนประทักษิณ ณ มหาธรรมกายเจดีย์

ประกาศนโยบายถวายภัตตาหาร / การกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ / การปฏิบัติตนกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ / ประกาศจุดรับของจากบริษัทขนส่ง

ประกาศข้อปฏิบัติประจำวันสำหรับสมาชิกองค์กร / ข้อบังคับสวนหน้ากากอนามัย / คำแนะนำกรป้องกันการแพร่ระบาด / ข้อปฏิบัติการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้