พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

คณะสงฆ์และพุทธบริษัทจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2889 เวลาประมาณ 15.00 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมการสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์และพุทธบริษัท จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มาเป็นเนื้อนาบุญ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน เพื่อรวมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสร้างสามัคคีบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ รัชกาลที่ 9

อนึ่ง ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประจำทุกวัน ในเวลา 15.52 น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลในวาระโอกาสต่างๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ร่วมกับวัดและหมู่มวลชาวพุทธทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังจัดลานบุญให้พสกนิกรผู้มีความจงรักภักดี ได้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” อันเป็นแม่บทของพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เพื่อน้อมบุญกุศลที่เกิดขึ้น ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ รัชกาลที่ 9 อย่างตลอดต่อเนื่อง 24ชั่วโมง

บทความอื่นๆในหมวดนี้